Evenimentul organizat de Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice Iași, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială,  în parteneriat cu  Asociația Directorilor Instituțiilor pentru Vârstnici (A.D.I.V.) România și Compania Bella România, a reunit directori ai instituțiilor cu profil social și medical ce se adresează persoanelor vârstnice și celor cu dizabilități.

Activitatea a debutat luni, 24 octombrie, cu o abordare academică - știintifică asupra domeniului îngrijirii pe termen lung. Deschiderea a fost realizată de Prof. Univ. Dr. Conțiu Șoitu, Decan al acestei prestigioase facultăți, prezentând istoricul universității, strategiile și programe de studiu în domeniu ale facultății.

Prima sesiune de comunicări știițifice a fost realizată de Prof. Univ. Dr. Daniela Șoitu, de la Catedra de Asistență socială a persoanelor vârstnice, abordând tematica Calitatea serviciilor sociale oferite de instituțiile pe termen lung – dificultăți cu privire la acreditare , finanțare, aspecte legislative. Toate aceste informații științifice au fost dezbătute interactiv de profesorii prezenți la această întrunire, directorii caminelor de bătrâni din țară și studenții Anului III de la Asistență socială.

După amiaza primei zile a oferit posibilitatea analizei de nevoi profesionale concrete ale directorilor, problematizând strategiile prospective și evaluarea profesionalizării managerilor de instituții din acest domeniu. A urmat ședința Consiliului director al ADIV – ului, acolo unde s-au făcut mai multe propuneri de schimbare a statutului asociației și de asumare a responsabilității comune de a schimba legislația în vigoare, în vederea creșterii calității vieții persoanei vârstnice din România.

Cea de-a doua zi, 25 octombrie, a constituit un prilej de a vizita mai multe instituții pentru persoane vârstnice din Iași: Centre de zi, Centre de asistență comunitară și Unități de îngrijiri la domiciliu.

Concluziile workshop-ului național au fost evidențiate tot la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza ” din Iași, unde membrii participanți au exprimat beneficiile experienței comune de a împărtăși altor profesioniști din acest domeniu, implinirile și neîmplinirile asistenței sociale a persoanelor vârstnice.

Profile picture for user Monika
Publicat de Monika
08 Mai 2017